This is a NEGenWeb Project web pageAlgemeen:General:
had een buitenechtelijke relatie had an extra-marital relation
nu in een buitenechtelijke relatie now in a clandestine relation
was weduwnaar van/weduwe van widow of
gescheiden echtgenootseparated husband/wife
gehuwd /met married /to
on-gehuwdnot married
geboren born
gevonden found
gedooptbaptised
overleden died/passed away
verongeluktmet with an accident
gesneuveldkilled on the battlefield
vermoord murdered
verdronkendrowned
vermistreported missing
pleegde zelfmoord took his/her own life
terechtgesteld executed
jong overledendied young
overlijden aangegeven registration of death
dood verklaard declared dead
begravenburied
gescheidenseparated (marriage)
op #jarige leeftijdat the age of #
oudold (but also age)
gecremeerdcremated
afkomstig van/uit coming from (formerly of...)
aldaarat that place
natuurlijke zoon/dochter/kindnatural son/daughter
waarschijnlijk possibly
doogeborenstillbirth
zoon, dochter, kind son, daughter, child
volgt ondersee such and such under...
ziesee...look for
wonendeliving at
hij/zijhe/she
uit dit huwelijk from this marriage
uit deze relatie from this relationship
zie onderlook under such and such
leeftijd age (x-many years old)
beroeptrade/occupation
woonplaatsen place(s) of domicile
in leven while living
geennone
jaaryear
maand/maanden month/months
dag/dagenday/days
in het jaar in the year
rondabout 1900 (say the year so & so)
hoogstensat the most
ongeveerapproximately
minstensat least
tein (born in Amsterdam)
edelnoble (social standing)
vader/moeder/oudersfather/mother/parents
grootvader/grootmoeder/grootoudersgrandfather,grandmother/grandparents
overgrootvader/moeder/oudersgreat gfather etc.
betovergroot enz.great great gfather etc. (3xgfather)
kwartierstaatfamily tree of
genealogie vandescendants of
stamreeksforefathers of
gezinsstaat vanfamily group sheet
bloedverwantschaplijn vanconsanquinity between
bloedverwantenrelationship between
doopgetuige wasbaptism witness
doopgetuigen warenbaptism witnesses
getuige waswitness was
getuigen warenwitnesses were
ook genaamdalso called (a.k.a.)
i.p.v.instead of
schoonvader/schoonmoederfil/mil
schoonzoon/schoondochtersil/dil
vader/moederfather/mother
zoon/dochterson/daughter
kleinzoon/kleindochtergrandson/grandochter
neef/nichtnephew/niece
oom/tanteuncle/aunt
achterneef/achternichtgrand nephew/grand niece
halfbroer/halfzushalf brother/half sister
notennotes (written)
bijlageaddendum
verklaring van gebruikte afkortingenexplanation of used abbreviations
onderwerpsubject
archiefarchive
bewaarplaatsrecord office

List courtesy of Jan Jacabus Hassebroek, a native of Amsterdam, but now a Canadian citizen and Piet Molema, of The Netherlands

bar

Back to Ethnic Information

 


Swept October 2018

 

© 1999, 2000, 2018 for The NEGenWeb Project by Virginia A. Cisewski and David Gochenour